Epifiz Bezinin İşlevi Nedir?

İNSAN BEYNİNİN SIRLARI

Epifiz bezi aslında çok fazla bilinmeyen bir bez aslında bir cüsse olarakta bir gram bile olmayan beynin tam orta bölgesinde korunaklı olarak bulunan ve 150 miligram ağırlığında bir bez. Görevi hormon üretmek ve bu hormonlardan iki tanesi dmt ve pinolin hormonudur. Hatta mutluluk hormonu denilen melatolin’ in salgılanmasına da etkisi olduğu söyleniyor. Bu bez üzerine batıda son zamanlarda bir çok çalışma yapılıyor ama eskiden beri bilinen bir bez. Atalarımız bunu biliyordu mesela iki asır önce büyük felsefeci decart’ ta bu bezin bedenin ruh ile ilişkili bölümü diye ortaya koymuş. Bu dmt hormonu insanın manevi dünyasını açıyor. Çünkü insanın manevi dünyasına ulaşabilmesi için bir çabası ve etki olması gerekiyor. Bu manevi dünya açısından baktığınızda gece yarısı daha çok salgılıyor. Saat vermek gerekirse 2-3-4 gibi ve yüksek yerlerde daha fazla salgılandığı görülmüş. Bu hormon salgılandığı zaman insanın dünya ile irtibatı kopuyor. Daha çok öte alemlerle irtibatlı hale geliyor. Yani ruhani bir ortama açılan haleti ruhiye içerisine giriyor.Bizim dinimizde bunun karşılığı ise tam teheccüt zamanı insanların gece dünyadan kopması şeklinde. Epifiz bezi çam kozalağı biçimindedir eski kültürlerden başlayarak yunan mitolojik tanrılarının falan günümüze kadar bilinen bir şeydir.

EPİFİZ BEZİ OLMAZSA NE OLUR?

Bu bezin olmamasıyla insan tamamen dünyevi yaşıyor manevi hayatı almıyor ve kuru bir hayat yaşıyor. Bu bezin yok olmasına etken ise bir tanesi civa diğeri de sodyum floriddir. Bu sadece ruhsal alemle ilgili kapımızı değil aynı zamanda algılamamızı muhakeme etmemizi ve bütün beyin fonksiyonlarımızın kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Bu hormona çam fıstığı, kayısı, sarımsak gibi destekler vardır.