<>

Beslenme

Beslenme

Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir. Canlılar beslenme şekillerine göre 2’ye ayrılırlar. Bunlar : Ototrof canlılar (kendibeslek) Heterotrof canlılar (ardıbeslek, ışbeslek) Bu ayrımda temel kriter, canlının yaşamını sürdürmek, diğer deyişle metabolizma faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken enerjinin kaynağıdır.

Paylaş Farkındalık Artsın
Eski Yazı