Beslenme

Beslenme, canlılığın gereklerini yerine getirmek için gerekli olan maddeleri, canlı dışı ortamdan edinme faaliyetine verilen isimdir. Canlılar beslenme şekillerine göre 2’ye ayrılırlar. Bunlar : Ototrof canlılar (kendibeslek) Heterotrof canlılar (ardıbeslek, ışbeslek) Bu ayrımda temel kriter, canlının yaşamını sürdürmek, diğer deyişle metabolizma faaliyetlerini sürdürebilmek için gereken enerjinin kaynağıdır.

Paylaş

Bu site çerez daha iyi hizmet verebilmek için çerez kullanır.