<>

Fiyat

Fiyat

İktisat ve işletmede fiyat, bir mal, servis veya varlığın sayısal para değeridir. Fiyat kavramı mikroiktisatta temel kavramdır ve kaynak dağılımı teorisinin (fiyat teorisi olarak da adlandırılır) en önemli değişkenlerinden biridir. Fiyat ayrıca pazarlamada da temel kavramlardandır ve işadamlarının pazarlama planı yaparken kullandıkları dört değişkenden bir tanesidir.

Paylaş Farkındalık Artsın
Yeni Yazı
Eski Yazı