<>

Göksu Deresi

Göksu Deresi

Göksu Deresi, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında, Anadoluhisarı yakınında Boğaz’a dökülen dere. Göztepe’nin güney yamaçlarından inen sel yataklarının birleşmesiyle meydana gelir ve tepelik bir alanda hafif büklümler çizerek Göksu Çayırı denilen düzlüğün kuzey kenarında denize dökülür. Aynı ovanın güney kenarından da Küçüksu geçer ve Göksu Kasrı yanında denize ulaşır. Bu ikiz akarsuya Batı dillerinde Asya Tatlı Suları denilir.

Paylaş Farkındalık Artsın
Yeni Yazı
Eski Yazı