<>

Hayal gücü

Hayal gücü

Hayal gücü, imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisidir. Gerek deneyimlere anlam vermeye gerekse bilgiyi anlamaya katkıda bulunur; insanların dünyaya anlam verebilmelerine olanak sağlayan önemli bir yetenektir ve öğrenme sürecinde (işleminde) önemli bir rol oynar. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te hayal gücü şu şekilde tanımlanmıştır: “ # Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile.

Paylaş Farkındalık Artsın
Yeni Yazı
Eski Yazı