<>

İstihdam

İstihdam

İstihdam, ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılması. İstihdam kavramı bir ekonomide belli bir dönemde mevcut üretim öğelerinin varolan teknolojik düzeye göre hangi oranda kullanıldığını ifade der. İstihdam kavramı dar ve geniş olmak üzere iki şekilde ele alınır. Dar istihdamda emeğin, yani sadece çalışanların üretim sürecinde kullanılması incelenir. Geniş manada ise emek, sermaye, toprak gibi üretim sürecinde rol alan tüm faktörler incelenir.

Paylaş Farkındalık Artsın
Yeni Yazı
Eski Yazı