<>

Paralel

Paralel

Paralel, uzunluğu boyunca birbirinden eşit uzaklıkta bulunan doğru ya da düzlemlerin birbirlerine göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat. Parallellik Öklid evreninde mümkündür ve Öklid’in paralel aksiyomunun temelini oluşturur. Matematikte paralellik ‘ sembolü ile ifade edilir. Örneğin ifadesi “AB doğrusu ile CD doğrusu paraleldir,” anlamına gelir.

Paylaş Farkındalık Artsın