<>

Popüler

Popüler

Popüler genel anlamda, bir olay, konu, nesnenin insanların ilgilenmesine bağlı olarak artan bir kavramdır. Genellikle kültür kavramlarına atfedilen bir olgudur. Buna göre popüler olan bir kavram şu özellikleri kapsar; genel olan kavramlar; geniş kitlelere hitap eden kavramlar; genel halkın ulaşabileceği kavramlar.

Paylaş Farkındalık Artsın