<>

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir sosyal güvenlik kurumuydu. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na devir olmuştur. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na devir olmadan önce Türkiye’nin en büyük sosyal güvenlik kuruluşuydu ülke nüfusunun yaklaşık %50’sine sigorta ve sağlık hizmeti sunmaktaydı.

Paylaş Farkındalık Artsın
Yeni Yazı
Eski Yazı