Boşanmalar Hangi Yaştaki Çocuğu Nasıl Etkiler?

Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi

Boşanmalar ister istemez çocuğun psikolojisi üzerinde bazı etkiler yaratacaktır. Bazı durumlarda çocuk ya da çocuklar bu durumu umursamaz ve duruma aldırmaz biçimde davranabilirler. Boşanma ve ailenin dağılmasının etkileri çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine göre çocuk üzerinde farklı etkilere sebep olmaktadır.

Boşanmanın çocuk ya da çocuklar üzerindeki yıpratıcı etkileri çocuğun yaşına göre değişmektedir. Birçok çocuk için boşanma gücen duydukları yuvalarını kaybetmektir, bazı durumlarda da çocuklar anne ve babanın boşanmasının sorumluluğunu kendilerine yüklerler ve kendilerini bu durumdan dolayı suçlarlar.

Boşanma süreci boşanma öncesi dönem, boşanma dönemi ve boşanma sonrası dönem olmak üzere genel olarak üç aşamadan oluşur. Önemli olan bu süreci hem anne hem baba hem de çocuk ya da çocuklar açısından en az zarar ve yıpranma ile atlatmak önemlidir. Huzursuz bir aile yapısı içinde yaşayan ve büyüyen bir çocuk boşanmış bir ailenin çocuğuna göre çok daha fazla yıpranacak ve çok daha bozuk bir psikolojik durumda olacaktır.

Bazı çiftler boşanmak için çocuğun uygun yaşı olduğu düşüncesine kapılırlar ve boşanmak için çocuğun büyümesini beklerler ancak boşanma çocuk üzerinde bir etki edecekse ya da travma yaratacaksa her şey üzerinde farklı bir etki yaratacağı unutulmamalıdır. Boşanma öncesi dönemde ya da boşanma döneminde olduğu gibi boşanma sonrası çocuğun psikolojisi de büyük önem taşımaktadır.

Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Boşanma sürecinin ve boşanmanın çocuğun üzerindeki etkileri çocuğun yaşına göre değişiklik göstermektedir. Boşanmanın etkilerini çocukların yaşlarına göre değerlendirecek olursak;

  • 0 – 2 Yaş Arası Çocuklar

Boşanan aileler genellikle belli bir yaşın altında olan çocukların ve bebeklerin bu durumun farkında olmayacağını hatta çevrelerinde olup bitenleri fark edemeyeceklerini düşünür. Oysa ki evde yaşanacak olan tartışma, gerginlik ve kavgalar bebekler tarafından bile hissedilmektedir. Günlük rutinlerinin dışına çıkan bebeklerde huzursuzluk, ağlama, uyku bozukluğu , beslenme bozukluğu, kabızlık ya da ishal gibi belirtiler ile bebeği etkilemektedir.

  • 3 – 6 Yaş Arası Çocuklar

Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar tam olarak boşanma kavramının ne olduğunu bilmeseler de aile bireyleri özellikle de anne ve baba arasında yaşanan olaylardan dolayı onların kızgın, üzgün olduklarını ve de ayrı yaşamaya başlamış olduklarını fark eder.

Bu yaşlardaki çocuklarda boşanmadan ötürü oluşan düşüncelerin başında terk edilme korkusu gelmektedir. Babam gittiyse annem de gidecek korkusu yaşamaya başlayan çocuk, annesi ve babası birbirini sevmiyorsa onu da sevmeyecekleri düşüncesine kapılır. Çocuğun bu kaygıları ve düşünceleri düzeltilmezse ilerleyen yaşlarda başka problemler olarak kendini gösterebilecektir.

  • 7- 12 Yaş Arası Çocuklar

Bu yaş aralığında bulunan çocuklar anne ve babalarının boşanması konusunda, anne ve babalarını suçlayabilirler. Daha küçük yaş aralığındaki çocuklar boşanmalardan kendilerini sorumlu tutarken, bu yaş aralığındaki çocuklar bütün suçu anne ve babalarında görürler. Yemek yeme ve uyku bozuklukları, dikkatini toplamada güçlük, hayata karşı ilgisizlik, içe kapanma, mutsuzluk, okul ve derslerdeki başarısızlık belirtileri ile kendini gösterecek olan travma ile karşı karşıya kalan çocuk her zamankinden çok daha fazla ilgiye ihtiyaç duyacaktır.

  • 13 – 18 Yaş Arası Çocuklar

Bu yaş grubundaki çocukların boşanma olayından en az zarar gördükleri düşüncesi tamamıyla yanlıştır. Tam aksine bu yaş aralığında bulunan çocuklar , tam olarak ergenlik döneminde olacakları için hem bir kimlik karmaşası hem de duygu dalgalanmaları yaşarken bir yandan da boşanmanın vermiş olduğu yükü kaldırmak zorunda kalırlar. Çocukla bu dönemde anne ve babaları boşanırsa kendilerini ihanete uğramış hissederler, ilişkilere güvenleri sarsıldığından ileri dönemlerde yaşayacak ilişkiler de bile bu boşanmanın etkisini taşırlar.

Bu dönemde eğer çocukla ilgilenilmez ise sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı, okuldan kaçma, ders çalışmama hatta okulu bırakma eğilimleri ve cinsel ilişki arayışı, hırsızlık gibi suç eylemleri bile gözlenmektedir. Boşanmış aile çocuğuna nasıl davranmalı konusunda mutlaka bir uzmandan yardım almalıdır. Çünkü her çocuğun bu duruma göstereceği tepki ve davranışlar farklı olacaktır.

Originally posted 2022-06-02 19:59:29.