Kişisel Gelişim Bir Büyü Müdür?Spiritüel Gelişim ne demek?

Spiritüel ne demek?

Spiritüel gelişim, doğal harekete ve değişime tabii olan her şeye nüfus eder bir olaydır. Evrenin her zerresi özünde bir ruha sahiptir. Bu ruhun farkında olmak, kişisel olandan bütünsele yönelmeyi gerektirir. Bu nedenledir ki mikro ve makro evren aslında bir ve tek olarak hareket eder. Mikro alem olarak adledilen insan, tekamül denilen ruhsal ilerlemesini bir olana ulaşana kadar devam ettirir. Spritüel aslında ruhsalsal demektir. Yani spritüel gelişim dendiğinde ruhsal gelişim aklımıza gelebilir.

Spiritüel Gelişim ve Farkındalık

Alim, derviş, guru olarak adlandırılan tüm insanları bu farkındalığa ulaşmış olanlardır. Niyet ve saflık temel olmakla beraber aslında bizler doğduğumuz ilk andaki masumiyete dönmeyi amaçlarız. Ölüm ve doğum sırasında vücut en yüksek farkındalıktadır. Bilimsel olarak bakıldığında bu iki anda da vücut bir kimyasal salgılar. Bu kimyasal DMT’dir.

Spiritüel ne demektir? Kişisel gelişim ve spritüel gelişim aynı şey mi?
Spiritüel ne demektir? Kişisel gelişim ve spritüel gelişim aynı şey mi? Ludwig Wittgenstein doğru mu söylemiş?

En Popüler İletişim Aracı Olarak “Dil”

İletişim kurmak için en aktif kullandığımız araç dildir. Bu bizim türümüze özgü olduğundan düşünce ve niyetlerimizi dil aracılığı ile ifade ederiz. Ancak tek iletişim aracımız bu değildir. Analitik filozof Ludwig Wittgenstein tüm insan dünyasının dil üzerine kurulduğunu ifade eder. Wittgenstein, “Tractatus Logico Philosophicus” adlı eserinde, “Dilin sınırları dünyamın sınırlarını belirler. Dil, dünyanın resmidir.” ifadesini kullanır. Bu düşünce dünyamızın dille sınırlı olduğunu ve bu evrende dilden başka araştırma konusu olacak başka bir şeyin olmadığı anlamına gelir.

Onun bu görüşü felsefe tarihinde yeni bir çığır açmıştır açmasına, ancak Wittgenstein’ın yanıldığı bir nokta vardır. Bu nokta düşüncenin dil olmadan da gelişebilmesi ile alakalıdır. Niyet ve imajine etme ruhun iletişim araçlarıdır. Dolayısıyla dil sadece kendi türümüzle iletişim kurmamızı sağlarken, ruh dili tüm evrenle ileteşimimizi sağlar. Uygarlığa geçmeyen eski kabilelerin dili kullanmama sebebi de bu nedenledir. Doğadaki her şey kutsaldır ve canlıdır. Kendi ile iletişimde olmak, evren ile iletişimde olmak anlamına gelir. Bu iletişim türü de günümüzde büyü olarak adlandırılır.

Kişisel gelişim ve spritüel gelişim
Kişisel gelişim ve spritüel gelişim aynı şeydir diyebilir miyiz?

Doğaüstünün Doğası – Spiritüel Gelişim

Bilim doğal olanı doğanın yasalarına dayanarak açıklamaya çalışır. Ancak açıklamaya çalışmak onu anlamaya asla yetmeyecektir. Doğa düal yapısı gereği açıklanır ve anlaşılır olarak ikiye ayrılabilir. Bu noktada doğa yasalarına tabii olanlar mantığın da yardımıyla açıklanabilirken, daha derin bir boyutta ruh doğayı anlama ihtiyacı ile doludur. Doğayla anlaşmak onu nesne edinerek incelenebilir bir olgu halinde ele almaktan ziyade, yaşam dünyasının her anında iletişimde olunan tek özne olduğunu farkederek gerçekleşir. Evren bizimle konuşur; ve evet, biz de onunla konuşursak dil buna “paranormal” diyecektir. Bu yazımdan sonra spiritüel gelişimin (ruhsal gelişim) başlangıç aşaması olan Meditasyonla ilgi “Meditasyon nedir? Meditasyon Nasıl Yapılır?” yazımız ilginizi çekebilir.

Originally posted 2022-06-10 19:53:11.