Ergenlik Döneminde Çocuklarla Nasıl İletişim Kurulmalı?

Bugün ergenlik dönemi nedir ve bu dönemde çocuklarla nasıl iletişim kurmalıyız sorularını cevaplamaya çalışacağız. İnsanlarda meydana gelen yetişkinliğe ilk adım evresi olarak adlandırılan safhaya ergenlik dönemi ya da diğer bir adıyla puberte adı verilir. Bu dönem çocukluk çağının bittiği yetişkinlik çağının başladığı bir dönemdir. Ergenlik döneminde, çocuksu davranışlar ve tutumlar yavaş yavaş terk edilir ve birey erişkinliğe somatik ve psikolojik hazırlığı başlar.

Çocukluk dönemlerinde gelişmemiş olan süperego (sosyal toplum bilinci) ve toplumsal kabul görülme ve bir grubun parçası olma kavramları ergenlik döneminde gelişir. Ayrıca cinsiyet yetilerinin kazanıldığı bir dönem olan ergenlik döneminde hormonal etkilerden dolayı psikolojide dalgalanmalar ve sebepsiz değişimler olacaktır. Kesin çizgiler ile ayrılmamış olsa da 12 – 20 yaş arası ergenlik çağı olarak adlandırılır.

Ergenliğe giriş yaşı çeşitli etkenlere bağlı olarak değişmektedir. (İklim, genetik faktörler, sosyoekonomik şartlar vb.) Genel olarak kızlar erkeklere göre biraz daha erken ergenlik dönemine girerler. Ülkemizde genellikle kızlar 10 – 12 yaş aralığında ergenliğe girerken, erkekler 12 – 14 yaş aralığında ergenlik dönemine girerler.

Ergenler (Adolesan) İle iletişim

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde olan, psikolojik ve duygu dalgalanması geçiren adolesan yani ergenle sağlıklı iletişim kurmak özellikle bu dönemlerde çok önemlidir. Birçok toplumda gerginlik ve fırtınalı bir dönem olarak adlandırılan ergenlik dönemi her bireyin yaşadığı ve yanlış yaklaşımlar sergilenirse oldukça riskli bir dönemdir.

Ergenlik dönemlerinde kız ya da erkek olsun gözlemlenen bazı davranışlar vardır, bunlardan bazıları; asi olma, otoriter davranışlara karşı gelme, söz dinlememe, sürekli eleştirme ve eleştiriye kapalı olma, hata bulma, anlaşılmadığını düşünme gibi davranışlar olarak gözlemlenir.

Nasıl İletişim Kurulmalı?

Ergenlerle nasıl iletişim kurulur ve onlara nasıl davranılır konusu biraz özen ve dikkat gerektiren bir konudur. Bu kritik dönemde ebeveynler ile ergenler arasındaki iletişim büyük önem taşımaktadır. Ergenlik döneminde olan gençler ile nasıl iletişim kurulmalıdır?

Hayatında Değişiklikler Olduğunu Kabul Edin

Ergenlik çağında olan çocuklarda psikolojik ve fiziksel değişimler yaşanır. Bu sebeple ebeveynler ile iletişim kurmaktan kaçınabilir, onları dinlemeyebilir her zaman özen gösterdiği şeylere ve riayet ettiği kurallara karşı duyarsız olabilir. Bu durumlar ergenlik döneminde gözlemlenmesi mümkün olan davranışlardır ve ebeveynler tarafında anlayışla karşılanmalıdır. Ebeveynler çocuklarının değiştiğini ve eski haline dönmeyeceğini kabul etmek zorundadırlar.

Ergenlik döneminde çocuklarla iletişim

Sürekli İletişim Halinde Olun

Ergenlik döneminde olan gençler içinde bulundukları duygu durum ve psikoloji ile ailelerinden uzaklaşabilir hatta iletişimini tamamen koparmış olabilir. Ebeveynler olarak bizimle konuşmak istemeyen ya da iletişim kurmak istemeyen genci anlayışla karşılamalı ancak iletişimimizin kopmasına kesinlikle izin vermemeliyiz.

Ortak Noktalar Bulun

Eski zamanlarda oynadığınız oyunların terk edildiği, daha farklı ilgi alanları ve aktivitelerin oluştuğu yeni bir dönemde olan ergen ile birlikte yapabileceğiniz yeni etkinlikler bularak daha sıkı ve sağlam bir iletişim sağlamanız mümkündür.

Dinlemeyi Öğrenin

İyi bir dinleyici olun ve çocuğunuzun anlattığı şeyleri büyük bir ilgi ile dinleyin ve eleştiri ya da yargılar biçimde konuşmaktan kaçınmanızda yarar var. Onun anlattıklarına ve söylediklerine önem verin ve ona arkadaşça yanaşın.

Güven Duyduğunuzu Hissettirin

Ebeveynler olarak çocuğunuza güvenmeniz ve bu güveni ona hissettirmeniz büyük önem taşımaktadır. Eğer çocuğunuz ona güvendiğinizi biliyorsa ve buna gerçekten inanıyorsa sizin güveninizi boşa çıkarmamak ve sizi hayal kırıklığına uğratmamak için çaba sarf edecek ayrıca sizinle sürekli iletişim halinde olacaktır.

Her gencin ergenlik dönemindeki davranışları farklıdır bu yüzden ergenle iletişim ile ilgili makaleler , köşe yazıları ve kitaplar okumanızda büyük fayda vardır. Gerekli gördüğünüz hallerde de bir uzmandan yardım almanızda büyük yarar vardır.

Originally posted 2022-06-02 04:50:23.