E-İmza Nedir Nerelerde Kullanılır?

Dijital teknoloji dünyasının 21. yüzyılda giderek belirleyici olduğu bir gerçek. Artık tüm kişi ve kurumlar ürün ve hizmetlerine yönelik tüm işlerini elektronik ortamdan yapıyor. İşte bu bakımdan elektronik ortamda da normal şartlardaki gibi kişinin resmi işlemlerde onay verdiğinin sembolü olarak e-imza uygulamasına ülkemizde de geçilmiştir. Bu anlamda e-dönüşüm sürecine yönelik olarak sizlere her anlamda en iyi hizmetlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bunlar da son derece önem taşıyan konulardan birisi olarak karşımıza çıkmayı sürdürür.

Nedir?

Kurumsal olarak şirketlerin tüm resmi işlemlerinde kullanılan sembolü olarak tercih edilmektedir. Her yönden e-imza uygulamasına ülkemizde uzun bir süreden beri geçiş yapılarak her yönden beklentilerin tümüyle gerçekleştirilmesi son derece olanaklı haldeki nitelikler olarak karşımızdaki yerini korur. Başlıca özellikleri olarak e imza nedir nasıl kullanılır kişisel işlemlerinizi internet ortamından yürütmek açısından da her yönüyle kullanılmaktadır. Tüm bunlar da göstermektedir ki hem kişisel hem de kurumsal olarak e-imzanın kullanım alanı bulunmaktadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa dayanarak birçok kullanım alanları bulunmaktadır. Şimdi de bunlardan söz etmemiz gerekmektedir.

Kullanım Alanları

E-imza uygulamasının belli başlı kullanım alanları arasında adli ve idari işlemler, ulusal yargı ağı projesi (UYAP), e-devlet, e-fatura, kayıtlı elektronik posta (KEP) işlemleri, bankacılık ve finansal işlemlerle diğer tüm resmi işlemlerde kullanım alanı bulunmaktadır. Böylelikle her yönüyle gerçekten de kullanım alanlarının son derece yaygın olmaya devam ettiğini kesinlikle dile getirmek gerekiyor.

Kurumsal Başvuru

  • Başvuru formu
  • Taahhütname
  • Kimlik fotokopisinin aslı
  • Banka dekontu
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • İmza sirküleri fotokopisi e imza nedir nerelerde kullanılır olarak başlıca nitelikler olma özelliğini oluşturmaktadır. İşte tüm bu alanlarda sizlere kurumsal olarak e-imza başvuruları mümkün hale gelmektedir. Bu sayede her anlamda sizlerin de kurumunuzun bütün resmi işlemlerinde kullanılmak üzere bu hizmetten yararlanma imkanı bulmanız son derece olanaklı hale gelmiş olacaktır.

Bireysel Başvuru

  • Başvuru formu
  • Taahhütname
  • Kimlik fotokopisinin aslı
  • Banka dekontu başlıca bireysel başvuruda istenen evraklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu nitelikleri ışığında hem kurumsal hem de bireysel olarak başvuruların gerçekleştirilmesi son derece mümkün hale gelen nitelikler olarak karşımızdaki yerini korumaktadır. Bu da her yönüyle fark yaratan nitelikler olarak dikkat çekiyor.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

E-dönüşüm çatısı altında elektronik imza nedir nasıl atılır sorusuna yönelik olarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu her yönden bizlere yol göstermektedir. E-imza elektronik ortamdaki tüm resmi işlemlerinizde kişisel ve kurumsal olarak onay verme anlamına gelmektedir ki bu son derece önem teşkil eden noktalardan birisidir. Yine e-imza ile yapılan tüm işlemlerin kanunun 5. maddesinde de tekerrür ettiği üzere normal ıslak imzayla aynı hukuki sonuç doğurduğunu belirtmek gerekiyor. İşte ortada duran bu yaklaşımlar baz alındığı zaman her yönüyle elektronik imza uygulamasına siz de geçiş sağlayarak ıslak imza atmanıza gerek kalmaksızın resmi işlemlerinizi kısa sürede hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz.

Böylelikle elektronik dönüşüm çağında 21. yüzyılın gerektirdiği elektronik imza ile sizler de her yönden bu alanlarda tümüyle gelişmeleri takip etme olanakları bulmuş olacaksınız. Bütün bunlar da gerçekten de son derece önem teşkil eden hususlardan birisi olarak karşımızda duran yaklaşımlar arasındaki yerini korumaya devam ederek her yönden yenilikçi ve teknolojik olmayı sürdürmektedir. Böylece 5070 sayılı kanun çerçevesinde ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğurduğunu kesinlikle her yönden sizlere belirtmemiz gerekir.

Originally posted 2022-06-05 19:22:21.