Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk, insanlarda obsesyon adı verilen devamlı tekrar eden düşünmenin sonucunda kendini rahatlatmak için kompulsiyon adı verilen devamlı aynı davranışı uygulatan bir hastalıktır. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip insanlar kontrol edemedikleri, devamlı düşündükleri şeyleri saplantı haline getirirler. Bu durum hem kendileri hem de çevrelerindekiler için oldukça rahatsız edicidir.

Obsesif kompulsif bozukluğunun yarattığı tüm bu duygu, korku ve düşünceler artık bu insanlar için bir rutin haline gelmektedir. Bu hastalığa sahip insanlar bu saplantılı davranışları ne kadar çok yapmamaya çalışırlarsa endişeleri de o kadar çok artmaktadır. Kendini o düşünceyi ve davranışı unutmaya zorlarken kendini zorlar ve bu onu daha çok strese sokar.

İçindekiler

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri

Obsesif kompulsif bozukluğunun belirgin iki nedeni vardır; biyolojik, çevresel. Her ne kadar biyolojik olarak ortaya çıkma oranı çok az da olsa bu da neden olan faktörlerden biridir.

Biyolojik

Vücudun normal bir şekilde işleyiş sürdürebilmesi için beyinlerde milyarlarca sinir hücresinin birbiriyle bağlantı kurması gerekir ve bu bağlantı elektro sinyallerle kurulur. Hücrelerin aralarındaki bu elektro mesajlar bazı kimyasallarla nörondan nörona aktırılır.

Bu hastalığı taşıyan insanların beyinlerinin belirli bölgelerinde aşırı aktivasyon görülür. Hasta obsesif bulgular yaşamaya başladığındaysa beyinin bu bölümleri çok daha fazla aktif olur.

Çevresel

Kişinin yaşadığı bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmakta hatta hastalığın daha şiddetli yaşanmasını sağlamaktadır.

Örneğin;
Taciz
Sevilen insanın kaybı
Sosyal ilişki kaygıları
Hastalık vs.
Belirtileri
Kirlenme korkusu
Devamlı el yıkama
Devamlı duş alma
Aşırı temizlik takıntısı
Aşırı düzenli ve simetrik olma
El sıkışmama
Mikroplardan korkma
Bir şeyleri sayma
Kapıları, pencereleri kilitlendi mi diye defalarca kontrol etmek
Bir kelimeyi defalarca içinden ya da dışından tekrar etmek.

Tanı Yöntemi:

Obsesif kompulsif bozukluğu hastanın davranışlarına göre uzman bir doktor tarafından konulur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavi Yöntemleri

Obsesif kompulsif bozukluğu tedavi edilmezse kendiliğinden geçmesi zor bir hastalıktır. Bunun için tedavi edilmesi gerekir. Her ne kadar iki adet tedavi yöntemi de olsa en etkili olanı ilaçla tedavi olmasıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Davranış Tedavisi

Bu hastanın düşüncelerini ve eylemlerini azaltmaya yönelik bir tedavidir. Buradaki amaç kişiyi daha az kaygı yaratan davranışlarıyla yüzleştirmek.

Obsesif Kompulsif Bozukluk İlaç Tedavisi

Bu yöntem hastaların beynindeki serotonin seviyesini artırıcı ilaçlar vererek uygulanan tedavi yöntemidir.

Originally posted 2022-06-14 06:04:32.