İş Toplantısı Yapmamak Sıkıcı Bir İş Toplantısı Yapmaktan Daha İyidir

İş Toplantısı Nedir? Ortak Fikir ve Projeler Üretmek

İşyerinde veya bir şirkette sağlıklı bilgi alışverişi sağlanması, mevcut sorunların tartışılması ve çözüme ulaştırılıp yeni kararlar alınması için iş toplantısı yapılmaktadır. Toplantılar ortak fikir ve projeler üreterek katılımcılarına birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı sunar. Toplantı yapılan yerin ferahlığı, hijyen şartlarına uygunluğu ve toplantıya ulaşımın rahat olması önemli etkenlerdir.

Kalabalık İş Toplantılarında Verim
Çok kalabalık iş toplantılarında katılımcıların dikkatini toplamak çok zordur. Toplantıya katılacak kişi sayısı konuşmacıların hitabet gücüne göre seçilmelidir.

 

Tüm şirketin bilgi sahibi olması gereken durumlarda tüm ekibin katılamaması iş gidişatı ve genel durum için yeterli veri alınmasını güçleştirir. Aynı zamanda az kişinin katılması gereken toplantıya tüm şirketin gelmesi de aynı şekilde sonucu olumsuz etkiler. Toplantının amacı ve durumu dikkate alınarak davetiye listesi dikkatle hazırlanmalıdır.

Konuşanları Ses Tonu Önemlidir

Ses tonunun ve konuşmanın tek doğrultuda gitmesi iş toplantısına katılanların dikkatlerinin dağılmasına ve konudan uzaklaşmasına neden olur. Toplantıyı daha verimli hale getirmek için toplantıya katılan her birey yüksek sesle, dinamik ve akıcı konuşmaya teşvik edilmelidir. Toplantıya katılanlar sorulabilecek sorular hakkında cevapları hazırlayarak önceden bilgi sahibi olmalıdır. Önceden çalışılmış bir konunun tartışıldığı toplantıda, çözüm önerilerine ulaşmak daha kolay olacağından, geçmişte olan toplantılarda olan konuları ve çözüm önerilerini not ederek hazırlıklı bir şekilde gidilmesi toplantının verimli geçmesinde etkili olur.

Aralarda Verilen Molalar Verimi Arttırır

İş toplantılarında verimin arttırılması
İş toplantılarda ikram önemlidir. Ama bunun molalarda yapılması verimi daha fazla arttıracaktır.

Toplantı sırasında ikili konuşmalar oluşabilmekte ve bundan sebep asıl kişiler dinlenememektedir. Ortaya çıkan bu iletişimsizlikte toplantının amacında aksamalara neden olabilmektedir. Bu durumda verimi düşen toplantıya ara vermek ve kişileri dinlenmesine izin vermek gerekebilir.

Toplantıların amacı bilgi ve değer üretmek olmalıdır. Faydasız toplantılar sadece zaman kaybı olur. Ve herkesin sıkıldığı sıkıcı iş toplantıları genelde faydasız olur. İş toplantısına katılan katılımcılar sıkıldıkları taktirde dinliyormuş gibi yapacaklardır.

Toplantıya katılan kişilerden birisi meslek engeline takılıp fikrini ortaya koyamıyorsa toplantı asıl amacını yerine getiremiyordur. Bundan dolayı toplantıya katılan kişilerin statü engeline takılmaksızın bilgi paylaşmaları ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmeleri sağlanmalıdır.

Peki Verimli Bir İş Toplantısı İçin Neler Yapılabilir

Öncelikle iş toplantısının ismi yaratıcı olmalıdır ki bu toplantıya katılanların dikkatini anlatılanlara vermesini sağlayacaktır. Tabi iş toplantısının amacına göre isim değişebilir ama pazarlama üzerine yeni katılan pazarlamacılarla yapılacak bir toplantıda “Kuzular Kurt Olmayı Öğrenecek 1. Toplantı” gibi dikkat çeken bir toplantı ismi kullanılabilir.

Ayrıca molalarda iyi bir ikram katılanların hoşuna gidecek, hem de ikramların içinde bulunan şeker katılımcıların daha fazla dikkatini toplamasına sebep olacak ve yorgunlarını az da olsa hafifletecektir.

İş toplantısı denince akla sıkıcı iş toplantıları gelir. Ama toplantı isminden,verilen ikramlara ya da konuşmacıların ses tonuna kadar toplantıları sıkıcılıktan kurtaracak bir sürü yol vardır. ve toplantıların verimli geçebilmesi için bu söylediklerime önem verilmesi gerekir.

Originally posted 2022-05-29 17:49:17.