Şeyh Edebali Sözleri – Şeyh Edebali’nin Önemli Sözleri

Bugün bu yazımızda Şeyh Edebali sözleri konusunu işleyeceğiz. Daha önceleri Şeyh Edebali kimdir, Şeyh Edebali kızı Bala Hatun kimdir, Bilecik nerede ve Şeyh Edebali Eserleri yazılarımızda Şeyh Edebali’den bahsetmiştik.

Şeyh Edebali Hazretlerinin birçok sıfatı vardır. Herkes onu bu sıfatlarıyla ilgisi olduğu kadar tanır. Tarihçilere göre Osmanlı Devletini Kuran Osman Gazi Han’ın kayınbabasıdır. Kimine göre Ahi Evran ticaret geleneğinin o zamanda ki temsilcisidir. Kimine göre sıradan bir derviştir. Hukukçulara göre kadı, hocalara göre müftü yönü vardır. O kadar becerikli bir adamdır ki elini vurduğu her işte zirveye çıkmıştır. Bize göre ise Şeyh Edebali Hazretleri tarikat ehli Allah dostu yüce bir zattır. İlyas baba halifelerinin ileri gelenlerinden olup onlara hizmet etme şuuruna erişmiştir.

Şeyh Edebali Eserleri

Şeyh Edebali Sözleri İle Osmalı Devleti’nin Kuruluşunda Yol Gösterici OImuştur

Eskişehir ve Bilecik’de kurduğu zaviyelerde talebe okutan bir hoca. Şeyh Edebali Sözleri ete kemiğe büründüren bir yürek askeri Osmanoğulları’na yağan ilk himmetin nurlu bulutudur. Sadece Osmanlı tarihinin değil Bilecik tarihinin de en önemli kişilerinden biridir. Bilecik gezilecek yerler yazımızda en başlarda Şeyh Edebali türbesi’ni işlemiştik. Hikmetleri insanlar tarafından açık beyan anlaşılmıştır. Koca Osman Gazi Han önünde el pençe divan durmuştur. Bundan dolayı biraz şanslıdır. Padişah damadı vardır. Kızı Bala Hatun Osmanlı hanedanının ilk geliniydi. Dededir aynı zamanda Şeyh Edebali. Başta Orhan Gazi olmak üzere Osmanlı Devletinin dedesidir.

Bir hizmetçidir mübarek zat. En güzel dosta hizmet etmekten yılmayan yıkılmayan. Koyun sürülerinin başında bekleyen bir çoban. İnsanları güden bir salih zat. Tövbe telkin eden bir görevli. Allaha ulaştıran bir vesiledir. Şeyh Edebali Hazretleri kısaca edeptir, iffettir, hilimdir, ilimdir. Bundan dolayıdır ki her anı hikmettir. Sözün süzüldüğü kaynakları anladıktan sonra sözü anlamak daha kolay olacaktır. Şeyh Edebali Hazretleri Sözleri böyle bir manevi iklimin temsilcisidir. Allah dostu olması hasebiyle söylediği hikmetli sözler yedi yüz yıl boyunca kulaktan kulağa aktarılmış bu güne ulaşmıştır.

Şeyh Edebali Sözleri - Şeyh Edebali'nin Osmanlı'ya Yol Göstermiş Sözleri

Bu sözlerden bazıları şunlardır:

  • Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok, süre az!
  • Namertle dost olma: mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.
  • Hayvan olur semeri kalır; insan olur eseri kalır. Gidenin değil bırakmayanın ardından ağlamalı.
  • Üç kişiye acı; cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.
  • Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.
  • En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.

Yüreklerimize tesir etmesi dileğiyle…

Originally posted 2022-06-05 09:35:05.